Smiley Ordning 

I henhold til Fødevarestyrelsens regler skal alle virksomheder der håndterer fødevarer
vise deres kontrolrapport synligt både i virksomheden og på virksomhedens hjemmeside.
Følg linket herunder og se Shelter Forsorgshjems kontrolrapporter