Smiley Ordning 

I henhold til Fødevarestyrelsens regler skal alle virksomheder der håndterer fødevarer
vise deres kontrolrapport synligt samt på virksomhedens hjemmeside.
Herunder ser du Shelter Forsorgshjems Smiley


Kontrolrapporter