SHELTER FORSORGSHJEM


Shelter Forsorgshjem er et midlertidigt ophold for boligløse, samt til personer med sociale problemer.

Har vi plads, vil vi i fællesskab med dig vurdere om Shelter Forsorgshjem er det rigtige sted for dig.

Shelter Forsorgshjem er et § 110 døgntilbud placeret i Aabenraa for hjemløse over 18 år.Du finder os centralt beliggende i Aabenraa by på Haderslevvej 21, 6200 Aabenraa.

Kontakt os på telefon 42 54 32 54 eller bliv henvist af eks. mentor, kontaktperson eller din sagsbehandler. 


§Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i
boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.