SHELTER EFTERVÆRN

Shelter Efterværn tilbyder kvalificeret, rehabiliterende bostøtte i borgerens eget hjem med udgangspunkt i Housing First principperne CTI samt ICM. Vi tilbyder kvalificeret §85a bostøtte ud fra de evidens baseret metoder kerneværdier som recovery, empowerment og harm-reduction.
Udgangspunktet er et samarbejde mellem borger, Shelter Efterværn samt myndighed.
Målet med bostøtten er, at undgå fornyet hjemløshed samt at understøtte borgerens eget liv i egen bolig. 


CTI- BOSTØTTE

Shelter Forsorgshjem tilbyder intensiv og metodisk bostøtte forløb, til borgere der har brug for bostøtte i den kritiske overgang til egen bolig og hvor der er risiko for hjemløshed

CTI- bostøtten arbejdes der for og med borgeren i samarbejde med kommuner, psykriatri samt kriminalforsorgen.  

§85a CTI-BOSTØTTE

 • 1 borger i egen bolig
 • 4 timers borgerettet støttte i gennemsnit + dokumentation af indsatsen pr. uge i 9 mdr.
 • Metodisk og intensiv bostøtte
 • Jeg styrkende samtaler- Psykoterapi
 • Mulighed for deltagelse i fællesspisninger
 • Kontinuerlige tilbud om aktiviteter og samværstilbud
 • Recovery baseret bostøtte
 • Telefonisk støtte og vejlledning i alle døgnets timer


Mulighed for 50 % statsrefusion v. udflytning fra forsorgshjem


ICM- BOSTØTTE

Shelter Efterværn yder fleksibel og evidensbaseret bostøtte forløb, til borgere der har brug for intensiv social/ og praktisk støtte i hverdagen.

ICM-bostøtten er for borgere med komplekse problemstillinger, herunder middelsvær psykisk sygdom og/eller middelsvære misbrugsproblemer. Bostøtten er individuel tilpasset for, at kunne fastholde borgeren i egen bolig, i samarbejde med kommuner, psykiatri eller kriminalforsorgen.


§85a ICM-bostøtte:

 • 1 borger i egen bolig
 • 6-12 timers borgerettet støtte i gennemsnit + dokumentation af indsatsen pr. uge
 • Fleksibel, tidsubegrænset og evidens baseret bostøtte
 • Samtale med psyko/traumeterapeut
 • Mulighed for madordning
 • Ugentlige tilbud om aktiviteter og samvær
 • Harm-reduction og empowerment baseret bostøtte
 • Døgndækket støtte
 • Telefonisk støtte og vejledning i alle døgnets timer

Mulighed for 50 % statsrefusion v. udflytning fra forsorgshjem

Vil du hører mere om hvad vi kan tilbyde i vores bostøtte?